Anuita

Platba o neměnné výši, která je po sjednané období pravidelně hrazena.