Aval

Aval, neboli směnečný rukojmí, je osoba uvedená na líci směnky. Z tohoto titulu přebírá zodpovědnost za splacení směnky, pokud tak neučiní výstavce směnky.