Běžný účet

Peněžní účet vedený bankou používaný především k usnadnění hotovostního a bezhotovostního platebního styku.