Bonita

Vlastnost vyjadřující důvěryhodnost ekonomického subjektu ve finančních vztazích a jeho schopnost dostát svým závazkům.