Čerpání úvěru

Čerpání úvěru je transakce, při které jsou peněžní prostředky přesunuty z úvěrového účtu na běžný účet dlužníka, případně je provedena platba přímo z úvěrového účtu.