Češi se stále nenaučili hospodařit

Jak ukázal aktuální průzkum České bankovní asociace a výzkumné agentury SC&C, finanční gramotnost Čechů se za posledních devět let téměř nezměnila. Lidé se stále nenaučili základním principům hospodaření a jsou jim neznámé pojmy, které k základní finanční znalosti patří. Nejde jen o samotnou znalost pojmů, ale samozžejmě s tím souvisí fakt, že se mnoho lidí dostává do vážných problémů s penězi, neumí správně spořit a bojují se zbytečnými dluhy, z kterých vede cesta ven dost obtížně.

Kreditní kartaČeši stále tápou  a neví si rady se základními pojmy

„Při srovnání výsledků dvou průzkumů realizovaných s odstupem devíti let, které se zabývaly úrovní finanční gramotnosti, jsme zaznamenali jen velmi mírné zlepšení. V roce 2006 činil Index finanční gramotnosti české populace v průměru 66 bodů, letos v únoru jsme dospěli k hodnotě 71 bodů,“ říká Jana Hamanová, ředitelka výzkumu agentury SC&C.

Ukázalo se tak, že slušné procento Čechů se neorientuje v pojmech jako kreditní, debetní karty, RPSN. Jak píše například server Investujeme.cz: „Více jak polovina lidí například nechápe rozdíl mezi kreditní a debetní kartou, zhruba pětina se neorientuje v tom, co je to RPSN. Každý pátý Čech netuší, k čemu slouží finanční plán. Téměř třetina domácností si nevytváří žádné finanční rezervy a 78 % lidí v zabezpečení na stáří spoléhá především na starobní důchod od státu.“

Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace, výzkum komentuje: „Čísla z průzkumu naznačují, že značná část lidí nemění své špatné finanční návyky a nedoplňuje si finanční znalosti. Tento stav je o to horší, že je v dnešní době finanční trh plný lákavých nabídek snadných půjček od predátorských poskytovatelů úvěrů. Dochází tak ke zvyšování rizika, že lidé snáze podlehnou relativně snadno dostupným finančním nabídkám, které jsou pro ně v konečném důsledku velmi nevýhodné až likvidační.“

Lidem chybí dostatečná rezerva a žijí od výplaty k výplatě

Jak píše server Lidovky.cz, který cituje anketu na pracovním portálu Profesia.cz – 76 procent domácností nemá dostatečnou finanční rezervu pro případ ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé nemoci, třetina respondentů dokonce žije jen od výplaty k výplatě a nemá našetřeno vůbec nic, loni to bylo dokonce 44 %.

Jan Matoušek, náměstek výkonného ředitel ČBA upřesnil další výsledky pro Český rozhlas Radiožurnál: „Nejlépe jsou na tom lidé ve střední generaci. Generace nad 60 let naopak potřebuje určitě v téhle věci přidat a překvapivě taky mladí do 30 let. Vyšší gramotnost ukazují samozřejmě lidé s vysokoškolským vzděláním, ve velkých městech a překvapivě muži.“ Také se ukázalo, že obyvatelé sociálně vyloučených lokalit v Česku jsou ze všech středo- a východoevropských zemí ti nejzadluženější.

Cestou je zlepšení výuky finanční gramotnosti na školách

Z výsledků není asociace příliš nadšená, mezi jejími současnými cíli je tak i zlepšení gramotnosti českých žáků. Nedá se totiž říct, že dosavadní výuka na školách by byla postačující, čeští žáci mají stále výrazné mezery ve znalostech a dovednostech týkajících se hospodaření s penězi.

Podle únorové ankety mezi řediteli základních škol polovina z nich staví výuku finanční gramotnosti výhradně na svých kmenových pedagozích. Druhá polovina kombinuje vlastní pedagogy s externími lektory. Výuky založenou jen na externích lektorech nemá žádná z oslovených škol.

Právě finanční vzdělávání dětí, mládeže a pedagogů je klíčovou prioritou vzdělávacích programů, které iniciují nebo na nich participují banky. Jednou z cest, jak mohou banky školám pomoci je zprostředkování odborných externích lektorů se zkušenostmi z praxe.

Průzkumu se zúčastnilo přes tisíc respondentů ve věku od 18 do 79 let, byl realizován v únoru formou telefonického a online dotazníku.