Česká republika: Jsme zemí finančních negramotů?

Finanční gramotnost, to je takový nezbytný základ pro bezproblémový život. Při jednání s finančními institucemi je velmi důležité vědět, o čem je řeč. Už jen proto, abychom zvládli posoudit různé nabídky. Například u půjček se nabídky mohou lišit nejen ve výši úroků, ale i ve výši poplatků. Případné splácení pak může upravovat i mnoho dalších podmínek. Jaká je naše únosná míra zadlužení, ale i možné následky toho, když včas nesplácíme – to vše patří k finanční gramotnosti. Cílem vzdělávání v této oblasti je nakonec hlavně to, aby lidé nekončili s exekucemi a obrovskými dluhy na krku. Některé nedávné průzkumy bohužel naznačují, že až 25 % českých domácností si nevede domácí rozpočet. A to může být ten hlavní důvod, proč více než jedna třetina českých domácností jen obtížně zápasí s příjmy a výdaji. Kvůli nedostatečnému plánování pak stačí relativně malý nečekaný výdaj, například rozbitá lednice nebo auto, aby se muselo šetřit na topení, jídle nebo jiných obvyklých nákupech. Vytvořit si finanční rezervu je totiž bez plánování rodinného rozpočtu mnohem složitější. V porovnání s evropským průměrem si sice vytváříme aspoň nějakou rezervu relativně častěji, ne však na celé 3 měsíce, na které by správná finanční rezerva měla zajistit chod domácnosti.

Průzkumy: O pořádek v osobních financích se stále moc nesnažíme

Průzkum provedený poradenskou společností Partners naznačuje, že se Češi zatím v oblasti financí příliš neorientují. Nejhůře na tom jsou senioři, kteří nejenom že finanční produkty neznají, ale navíc přehnaně důvěřují prodejcům. Tak se zvyšuje riziko, že budou podvedeni. Starší lidé skutečně častěji uzavírají nevýhodné smlouvy nebo si sjednávají předražené finanční produkty.
Průzkum pojišťovny ING, který proběhl v mezinárodním měřítku, dopadl snad ještě hůře. Češi skončili na třetím místě od konce! Za námi se umístili už jen Slováci a Mexičané. V současnosti tedy finanční gramotnost v České republice není dobrá. Vypadá to však, že mládí je naše naděje.

Studenti se ve financích orientují, škola je to naučila

Mladí lidé ve věku 15 let se v prvním ročníku průzkumu, na základě kterého je možné mezinárodní srovnání v oblasti finanční gramotnosti, umístili na slušném 6. místě. Test pořádala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).  Testování se před několika lety zúčastnilo 29 000 studentů18 zemí. Za Českou republiku se zúčastnilo celých 1 200 studentů. Během testování byly důkladně prověřeny jejich znalosti týkající se téměř všeho, co je v životě může v oblasti osobních financí potkat. Čeští studenti se vyznají a Česká republika tak skončila na druhém místě ze všech postkomunistických zemí. Z těch se před námi umístilo pouze Estonsko. Předstihli jsme ale nejen Rusko, dokonce také třeba Španělsko a Polsko. A za námi skončily i tak vyspělé státy jako USA nebo Francie!
Studenti museli vyplnit dotazník sestávající se ze 40 otázek a úkolů. Museli správně rozluštit fakturu nebo si spočítat, která z několika nabídek k nákupu je vyjde ve výsledku nejvýhodněji. Testováno bylo i to, jak mladí lidé rozumí různým finančním produktům. Museli prokázat znalosti ohledně fungování půjček nebo akcií. Výsledky české mládeže nakonec dokonce překonaly očekávání OECD. Ta na základě skóre českých studentů v testech zaměřených na počítání a porozumění psanému textu předpokládala, že v testech finanční gramotnosti dopadnou hůře. Ale nestalo se tak.

Vzdělávání je základ

Čím si tento úspěch vysvětlit? Je to především příznivý následek toho, že vláda České republiky v roce 2010 začala provádět svou strategii finančního vzdělávání. Ta má za cíl zlepšení znalostí, které mladí lidé mají o penězích a osobních financích. Díky tomu začali být komplexně a důkladně vzděláváni především žáci základních a středních škol. Do vzdělávání je zapojena i Česká národní banka a další státní orgány. Podle ministerstva školství je Česká republika mezi prvními zeměmi světa, které připravily program finančního vzdělávání na celonárodní úrovni a navíc do něj zapojily samotné školy.