Daňové přiznání fyzických osob v roce 2015

Danove priznani

Pokud jste v roce 2014 měli příjmy z podnikání nad 15 tis. Kč hrubého, musíte v roce 2015 podat daňové přiznání. Naopak pokud například pracujete a máte souběžně další zdroj příjmů, který nepřesahuje 6 tisíc Kč, pak nemáte povinnost přiznání podávat. Podrobný přehled toho, kdo (ne)musí daňové přiznání podávat naleznete zde.

V případě, že se na vás vztahuje povinnost přiznání podat, existují dva způsoby. Můžete ručně vyplnit tiskopis – formulář si můžete vyzvednout na finančním úřadě nebo si ho stáhnout například zde. Vyplněný formulář poté zanesete na příslušný finanční úřad, případně ho můžete poslat poštou (v tomto případě je dobré nechat si podací lístek jako doklad o datu odeslání). Druhou možností je elektronický formulář, který vydalo Ministerstvo financí ČR. Ten můžete buď také vytisknout a zanést nebo zaslat na finanční úřad, nebo podat elektronicky, prostřednictvím datové schránky. K této variantě je nutné mít zřízen elektronický podpis.
Ať již zvolíte jakoukoliv variantu, musíte to stihnout do nejpozději do 1. dubna 2015. V případě, že jste pak na základě plné moc podáním pověřili svého daňového poradce, lhůta se prodlužuje do 1. července 2015. Do jednoho měsíce od podání daňového přiznání (ale nejpozději do 1. května 2015) je poté třeba odevzdat přehledy zdravotního a sociálního pojištění.

 

 

Změny v daňovém přiznání za rok 2014

Od začátku roku vstoupilo v platnost několik novinek a změn týkající se daňového přiznání a daňové politiky jako takové:

 • Senioři mohou uplatnit slevu na poplatníka i zpětně od roku 2013, kdy byla zrušena.
 • Od daně z příjmu fyzických osob budou osvobozeny pravidelně vyplácené důchody až do částky 331 200 Kč což odpovídá měsíční penzi ve výši 27 600 Kč.
  V souvislosti se zdaněním starobních důchodů se vrátí legislativa ke stavu, který platil do roku 2012: pokud důchodce dosáhne dalšího zdanitelného příjmu mimo důchod vyššího než 840 tisíc Kč za rok, zdanit bude muset i celý svůj starobní důchod, který by jinak danit nemusel.
  Změny v daňovém přiznání za rok 2014Změny týkající se výdejových paušálů se dotknou především živnostníků a řemeslníků, kteří dosud využívali neomezené paušály 60% a 80%. Nový limit pro nejvyšší, 80% paušál, nyní je 1,6 milionu korun, pro 60% pak 1,2 milionu Kč.
 • Lepší daňové zvýhodnění pocítí všechny rodiny s dvěma a více dětmi. Sleva na první dítě sice zůstává stejná jako letos, ale na druhé dítě už rodič získá o 200 Kč navíc, a na třetí si polepší dokonce o 300 Kč.
 • Zpřísňují se podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění u životního pojištění. Odečíst z daňového základu částku zaplacenou na životní pojištění už nebude možné uplatnit u soukromého životního pojištění, pokud pojistná smlouva umožňuje částečné výběry vložených peněz.
 • Rodiče, kteří mají děti ve školkách v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování u zaměstnavatele budou moci uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných příspěvků předškolnímu zařízení, a to v maximální výši 8 500 korun na jedno dítě. Pro příští rok už budou moci odečíst částku 9 200 korun na jedno dítě, protože se zvýší minimální mzda.
 • Vrací se možnost prominutí penále a úroku z prodlení na žádost daňového subjektu. U poplatníků, u nichž více než 50% základu daně tvoří dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti, se pokuta za pozdní podání daňového přiznání snižuje na desetinu. Vyhověno může být pouze tomu, kdo splní předem stanovená kritéria pro prominutí.
 • Změna v sazbě DPH pro léky, knihy, hudebniny a nezbytně nutnou kojeneckou výživu, na které se nově vztahuje 10% zatížení.

 

Pro více informací jak na daňové přiznání se můžete obrátit na daňové specialisty, příslušný daňový úřad, nebo na řadu finančních portálů, které nabízejí rady a triky včetně formulářů na vyplnění.