Datum splatnosti

Datum, do kterého má subjekt právního vztahu uhradit své finanční závazky vůči protistraně buď v plné, nebo předem sjednané výši.