Degresivní splácení

Režim postupného splácení finančních závazků, při kterém se jednotlivé splátky postupně snižují. Umožňuje tak uhradit větší část dlužné částky na začátku splácení.