Disponibilní částka

Finanční obnos, kterým může majitel disponovat k určitému datu.