Dluh

Dluh je finanční vztah mezi věřitelem a dlužníkem, který zavazuje dlužníka k finančnímu vyrovnání vůči věřiteli ve smluvené výši.