Dlužník

Subjekt, který je zavázán věřiteli finančním plněním  ve smluvené výši.