Doba splatnosti

Doba splatnosti je časová lhůta, ve které se dlužník zavázal vyrovnat finanční závazky vůči věřiteli.