Doklad totožnosti

Oficiální úřední dokument obsahující osobní údaje držitele vedoucí k jednoznačné identifikaci. V České republice se používá hned několik druhů dokladů totožnosti. Mezi primární patří občanský průkaz, cestovní pas a povolení k trvalému pobytu. Ze sekundárních můžeme zmínit řidičský nebo zbrojní průkaz.