Evidence příjmů a výdajů

Zpravidla koncipovaná jako deník příjmů a výdajů, obsahuje všechny příjmové a výdajové transakce provedené subjektem, doplněné o nepeněžní transakce, které snižují rozdíl mezi příjmy a výdaji.