Fyzická osoba

Pojem používaný v právu. Vyjadřuje osobu jako člověka v běžném smyslu slova.