Hypoteční zástavní list

Druh dluhového cenného papíru krytý zástavním právem na nemovitost. Pravidla jeho emise jsou zákonem přísně kontrolována a emitentem může být pouze bankovní instituce.