Jak pojistit své zdraví

ZdravíNe vždy bývá život procházka růžovou zahradou a musíme se vypořádat s řadou obtížných situací. Ty nejtěžší bývají spojeny se zdravotními problémy, ať už vlastními nebo našich blízkých. Vyrovnat se s nimi po psychické stránce nám žádné peníze nepomohou, ale materiálně se zajistit proti nim můžeme. Nejčastějším a nejsnazším způsobem jak se zajistit proti finančním problémům pro chvíle, kdy k nám osud nebyl nejmilosrdnější, patří pojištění. V těžkých chvílích nám pomůže vypořádat se se vším, aniž byste se zbytečně zadlužovali nebo stresovali kvůli nedostatku peněz. Zaimo vám pomůže dobře se na českém pojišťovacím trhu zorientovat.

….

….

Různé situace, různé druhy pojištění

I když určitě netřeba myslet hned na nejhorší, vyplatí se zamyslet nad nenadálými situacemi, které nás mohou potkat a zabezpečit se proti nim. Velké finanční problémy lidi obvykle potkávají, pokud vážně onemocní, těžce se zraní, zemřou jim blízké osoby, rozvádí se, ztratí zaměstnaní nebo jsou nuceni se přestěhovat. Na českém trhu existuje řada druhů pojištění, které se zaměřují na nejrůznější oblasti. Vybrat si můžete mezi několika pojišťovnami, které na českém trhu působí a nabízejí širokou škálu možností. Sdružují je Česká asociace pojišťoven nebo Česká kancelář pojistitelů. Srovnejte si podmínky, které nabízí, případně obraťte na poradce, které vám doporučí pro vás nejvhodnější variantu.

Jak si pojistit svůj život

Životní pojištění se týká především případu smrti, ale jeho součástí může být i pojištění úrazu, pojištění pro případ závažných onemocnění nebo pojištění pro případ invalidity. Na webu Finance.cz vysvětlují jeho smysl takhle: „Jelikož primárním cílem životního pojištění je finančně zajistit osoby blízké (manželku, děti) v případě vaší smrti, je určeno osobám, které potřebují pokrýt riziko vlastní smrti. Pokud je rodina na mně finančně závislá, plánuji pořídit si vlastní bydlení na hypotéku, chystám se využít leasing či čerpat úvěr, pak uzavření životního pojištění určitě stojí za zvážení.“ Pokud si sjednáte tento typ pojištění, získáte ze zákona nárok na daňové zvýhodnění. Pozor si však dejte na to, že od roku 2015 nemůžete uložené prostředky průběžně vybírat, pokud chcete zvýhodnění využívat.

Životní pojištění dělíme na rezervotvorné životní pojištění (investiční, kapitálové) a rizikové životní pojištění. Rizikové životní pojištění se týká případů smrti. Žádná částka se nespoří, pouze čerpá, pokud ke smrti dojde. Rezervotvorné nebo kombinované životní pojištění bývá spojeno se spořením a umožňuje částku vyplatit, i pokud k dané situaci jako například smrti nedojde. Typickým příkladem je důchodové pojištění, kdy v daném věku máte nárok na pojistnou částku na dožití i na podíl na výnosech.

Prostředky vložené do životního pojištění lze zajímavě zhodnocovat v průběhu času, kdy jej nečerpáte. Jednou z možností je sjednat si investiční životní pojištění, které kombinuje pojištění pro případ smrti pojištěného s možností investovat část pojistného do podílových fondů. Pomocí kapitálového neboli důchodového si lze zajistit lepší podmínky pro stáří.  Po dosažení příslušné věkové hranice pak čerpáte sjednanou částku jednorázově nebo formou pravidelných splátek.

Pokud o životním pojištění uvažujete, nečekejte moc dlouho, správná doba nastává hned poté, co si zajistíte stabilní příjem. Čím jste starší, zvláště pak po padesátce, pojišťovny zvyšují ceny, protože zohledňují zvýšené riziko, které váš věk představuje. Zamyslete se také nad tím, co konkrétně si přejete pojistit, kolik jste aktuálně schopni ze svého měsíčního rozpočtu na pojištění uvolnit, jakou ideální částkou byste chtěli být kryti a zda chcete na pojištění případně i něco vydělat pomocí investic.

Zdravotní, úrazové a cestovní pojistění – jaká jsou jejich specifika?

Na českém trhu operuje devět pojišťoven poskytujících zákonné zdravotní pojištění. Zdravotně pojištěný musí být každý z nás ze zákona, vzniká tím právo na bezplatnou zdravotní péči. V případě úrazu nebo nemoci, kdy nejste schopni vykonávat svou práci a máte důkaz v podobě neschopenky nebo dokladu z nemocnice, máte také nárok na pojistné. Existuje i soukromé zdravotní pojištění, které nabízí více benefitů, ale samozřejmě je mnohem nákladnější.

Jak už sám název napovídá, úrazové pojištění se vztahuje na případ úrazu a jeho nejrůznější následky včetně trvalých následků, tělesného poškození, pobytu v nemocnici nebo smrti. Vztahuje se i na rodinné příslušníky, kteří jsou tímto úrazem, potažmo ztrátou vašeho příjmu, ovlivněni. Máte tak nárok na jednorázové nebo denní odškodné atd.

Cestovní pojištění vám už pravděpodobně nabízely cestovní kanceláře k zájezdu nebo banky k platebním kartám. Vyplatí se, protože náklady na zdravotní péči v zahraničí bývají obvykle velmi vysoké a úrazy a nemoc se lidem nevyhýbají ani na dovolených. Pomůže vám tak uhradit případnou lékařskou péči, pobyt ve zdravotním zařízení i přepravu do něj. Kromě zdravotních problémů se obvykle pojištění vztahuje i na případ repatriace, pokud dojde ke smrti a je nutné převézt ostatky.