Jak Zaimo zjišťuje bonitu zákazníků

AlgorithmKaždý potenciální klient banky nebo finanční instituce získává své kreditní skóre, na základě kterého mu je nebo není poskytnut úvěr. Jedná se o statistické číslo, které určuje pravděpodobnost toho, že úvěr bude ve stanoveném termínu splacen. Kreditní nebo úvěrové skóre tak pomáhá poskytovatelům ohodnotit důvěryhodnost žadatelů a jejich schopnost dostát svým závazkům. Z druhého úhlu pohledu pak číslo říká, jaké riziko bance nebo společnosti poskytnutí úvěru přináší ve srovnání s jinými žadateli o úvěr. Celé vyhodnocování žádosti probíhá tak, že si poskytovatel úvěru předem stanoví číselné rozmezí, ve kterém jsou dané půjčky schváleny nebo zamítnuty. Čím vyšší hodnoty skóre, tím nižší riziko půjčka pro poskytovatel představuje a tím spíše ji schválí. Pojem bonita poté označuje schopnost daného žadatele splatit poskytnutý úvěr.  

Tradiční skóring

Tradiční finanční společnosti a banky sbírají informace pouze od telekomunikačních společností, veřejných a státních institucí, ostatních bank a některých dalších firem napojených na úvěrové registry. Úvěrové registry sbírají informace o pozitivní nebo negativní úvěrové historii obyvatel dané země. V České republice jsou to například Bankovní registr klientských informací (CBCB), Nebankovní registr klientských informací (CNCB) nebo sdružení SOLUS. Kreditní agentura na jejich základě pak zpracovává hodnocení, které rozhodují o tom, zda jedinci bude schválen daný úvěr.

Problém je, že úvěrové skóre mají šanci získat pouze lidé, co se dostávají do styku se společnostmi v síti úvěrových registrů. Například tak mohou spočítat skóre pro osobu, která má kreditní kartu, smlouvu s mobilním operátorem a založený bankovní účet. Ve vyspělých zemích je to většina obyvatel, ale v těch rozvojových to mohou být pouze zlomky. Na většině rozvíjejících se trzích taková informační propojení neexistují. K vytvoření takových sítí je potřeba mít velké množství peněz a kapitálu. Nemluvě o tom, že vytvoření sítě zabere dost času, stejně tak jako samotné zpracování dat. To znamená mimo jiné to, že lidé, kteří se nově nastěhovali do dané země, půjčku nemají šanci získat, pokud nemají fixní příjem.

Kvalita dat představuje další problém. Úvěrové registry sbírají pouze kladné nebo záporné záznamy o splácení úvěrů daného jednotlivce, ale chybí jim hlubší porozumění tomu, proč se tak či onak stalo a co k tomu jedince vedlo.  Žádná z těchto dat nezohledňují ani reálné chování zákazníků. Úvěrové registry se dozví, že někdo nemá na splacení úvěru až ve chvíli, kdy je klientovi zaslaná poslední upomínka.

Co odlišuje skóring Zaimo?

Zaimo úvěry využívají skóring německé společnosti Kreditech, který je naprosto nestranný a nezaujatý. Patentované počítačové modely jsou založené na předchozích zkušenostech s různými typy klientů, neustále se na nich pracuje a upravují se podle aktuálních změn, tak aby co nejvíce odpovídali reálnému chování klientů. Čím více dat je analyzováno a čím více se zrychluje celý systém, tím je odhad přesnější. Algoritmus tak počítá s každou drobností, a proto má mnohem vyšší vypovídací hodnotu, než tradiční skóring prováděný s pomocí úvěrových registrů. Díky tomu se Zaimo daří mnohem lépe rozeznat zákazníky, kteří úvěr bez problému splatí. Další výhodou pak je, že nevyžaduje informace z úvěrových registrů. To znamená, že předem není vyloučena žádná skupina obyvatel. I ti, o nichž informace nejsou, například se zrovna přestěhovali, mají šanci získat úvěr.

Skóring, který Zaimo využívá, už byl prověřen na více než milionu klientů v několika zemích a ukázalo se, že kombinace tradičních dat s unikátním algoritmem založeným na big data produkuje mnohem spolehlivější výsledky. Procento lidí, kteří úvěr nesplatí, je tak výrazně nižší a Zaimo se může místo zasílání upomínek o to více věnovat spolehlivým zákazníkům.