Kolik stojí úvěr?

PočítadloJak zhodnotit cenu úvěru? Kolik nás vše bude stát a jak se dají půjčky mezi sebou porovnat? K tomu nám slouží několik finančních ukazatelů, které se na náklady spojené s půjčkou dívají z různých úhlů. Nejčastěji se v tomto směru používají termíny úroková sazba nebo roční procentní sazba nákladů. O něco méně už se setkáváme s pojmem koeficient navýšení. Pojďte se společně se Zaimo podívat na první dva termíny blíže.

Úroková sazba

O úrokové sazbě, kterou najdete ve smlouvách nebo sazebnících bank, se v učebnicích ekonomie mluví jako o nominální. Vyjadřuje konkrétní cenu za daný úvěr, kterou zaplatíte. Nezohledňuje tak inflaci neboli změnu kupní síly. Může být stanovena na různé časové intervaly, obvykle na týdenní, měsíční nebo roční bázi, ale setkat se lze i s denní, čtvrtletní a pololetní. Jednoduše řečeno vyjadřuje navýšení částky, kterou si půjčujete, v procentech a za dané období.

Pokud si tak chcete spočítat cenu půjčky neboli úrok, jednoduše dosadíte:

Jistina (to, co si půjčujete) x úroková sazba (na setiny) x čas

————————————————————–

100 x 360

Roční procentní sazba nákladů

S RPSN je to o něco složitější. Jedná se o ukazatel, který ukazuje veškeré náklady úvěru, které se k němu vztahují. Zohledňuje tak nejen splátky ve formě jistiny a úroku, ale také všechny další poplatky. Mimo jiné se jedná o poplatky za uzavření smlouvy, posouzení žádosti, vedení úvěrového účtu, převod peněz, administrativu spojenou s vyřízením, pojištění, nejrůznější záruky nebo odkupní cenu předmětu leasingu. Zahrnuje tak celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru. Z toho vyplývá, že vzorec pro výpočet RPSN se odličuje od toho pro výpočet úrokové sazby. Nemůže tak být s úrokovou sazbou zaměňován. Jeden stejný úvěr má různou úrokovou míru a RPSN. Obvykle platí, že čím vyšší RPSN, tím vyšší jsou celkové náklady a úvěr tedy dražší. Ne vždy však pro spotřebitele musí být RPSN rozhodující. Je totiž potřeba zohlednit také délku půjčky a počet splátek.

Definici RPSN vytvořila Evropská unie na počátku nového milénia a všechny státy Evropské unie jsou povinny se jí řídit a zohledňovat ji. I v České republice tak od 1. 1. 2002 existuje povinnost uvádět RPSN u většiny půjček a úvěrů. Tímto způsobem má být zajištěna ochrana spotřebitele, který tak má možnost jednoduše úvěry porovnat. Pokud banka nebo jiná finanční instituce nedodrží povinnost uvést RPSN hrozí jí sankce od dozorčích orgánů. Dle českých zákonů (konkrétně zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) tak RPSN musí být uvedeno každému zájemci o půjčku, ještě než dojde k uzavření smlouvy. Povinnost uvádět ho se týká i všech reklam, inzerátů a propagačních materiálů. Pokud zjistíte, že některý z poskytovatelů RPSN neuvádí, můžete se obrátit mna Českou národní banku, v případě že se jedná o banku nebo Českou obchodní inspekci, jedná-li se o nebankovní instituci.

Jak si lze RPSN vypočítat? Vypočítat si RPSN není tak jednoduché jako výpočet úrokové míry. Nejsnadnější je asi použít některou z online kalkulaček, například zde: http://kalkulacky.idnes.cz/cr_spotrebitelsky-uver-rpsn.php. Mimo výše úvěru musíte k výpočtu znát dobu splácení, výši pravidelné splátky, počet splátek a všechny další náklady jako případné poplatky za uzavření smlouvy, posouzení žádosti o úvěr aj.

Na webu České obchodní inspekce najdete přesný kalkulátor RPSN odkazující na stránky Evropské komise. Přesně odpovídá definici, která zní ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru (http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/spotrebitelske-uvery/#Kalkulátor RPSN).

Jak jde vidět,  RPSN není zrovna jednoduchý výpočet. Jak dokazují průzkumy, pojmu nerozumí a neumí ho použít více než třetina Čechů. Shodují se na tom průzkumy agentury IPSOS i společnosti STEM MARK z loňského roku. RPSN je však jeden z pojmů, který vám při rozhodování o volbě úvěru může opravdu pomoct. I když se samozřejmě nejedná o jediný faktor, který výhodnost a potřebu půjčky hodnotí. Jak už napovídá sám název, počítá se na roční bázi. Proto pokud RPSN vyjde u krátkodobého úvěru v řádu tisíců %, měsíční poplatek nebude částka nijak závratná. Počet splátek a rychlost vyplacení úvěru jsou také charakteristikami, které jsou pro mnohé velmi podstatné.

Autor: A. Jelinkova