Krátkodobý úvěr

Úvěr s dobou platnosti kratší než jeden rok.