Náklad

V účetnictví označuje operaci, jejímž výsledkem je snížení vlastního kapitálu jinak než rozdělením vlastníkům.