p.a.

Vyjádření periody jednoho roku. Ve finančnictví používané pro vyjádření opakování jednou ročně.