Platy manažerů, řadových pracovníků, mužů a žen se stále znatelně liší

Od roku 2008 se opět zvětšil rozdíl v tom, kolik za svou práci dostává manažer a kolik řadový pracovník. V České republice se za posledních několik let tento rozdíl zvětšil o téměř 5 %. To je méně než o kolik se rozdíly zvětšily v severní Americe, ale více než o kolik se zvětšil průměrný rozdíl za celou Evropu.
Vyplývá to z průzkumu firmy Hay Group, která se zabývá poradenstvím v oblasti lidských zdrojů, rozvoje talentovaných pracovníků a také radí jak dosahovat vyšší efektivity. Její konzultant uvedl, že trend prohlubování rozdílu v platu manažerů na jedné straně a řadových pracovníků na straně druhé trvá již 30 let. Nezáleží na tom, zda je krize nebo zda celá ekonomika roste, tento trend je stabilní a nemizí. Zmíněná společnost si na průzkumu dala záležet: obsahuje data o více než 16 milionech zaměstnanců z více než 110 zemí z celého světa. Časové období, na které se výzkumníci zaměřili, bylo období 6 let mezi rokem 2008 a 2014.

V Evropě se platy vyrovnávají, v Americe se rozdíl zvětšuje. Proč?

Ve Švýcarsku, Francii a Polsku se mohou řadoví pracovníci radovat. Rozdíl mezi jejich platem a platem manažera se snížil zhruba o 5 %, v případě Polska dokonce téměř o 13 %! V USA je to přesně naopak, rozdíl v platech narostl o více než 10 %.
Co k takovému vývoji vede? Mnoho evropských společností sáhlo ke kolektivnímu snížení mezd proto, aby nemusely propouštět. Krize a s ní spojený hospodářský útlum se tedy přeci jen nějak projevily.

Platy manažerů i ostatních zpravidla rostou s jejich odpovědností

Americké firmy, ty propouštějí své pracovníky častěji. Také očekávají, že manažeři na vysokých pozicích, kteří firmy opouštějí méně často, postupně převezmou více zodpovědnosti. S větší zodpovědností pak přichází i zvýšený plat a rozdíl v příjmu řadového pracovníka a vysokého manažera se tak postupně zvětšuje. Rozsah aktivit, za které je pracovník zodpovědný, je pro výši jeho odměny naprosto zásadní. Tím se vysvětluje, proč mají manažeři uměleckých hvězd, špičkových vědců a nejlepších sportovců příjmy mnohdy i několikanásobně nižší než ti, které zastupují. Odpovědnost za výsledky práce totiž leží do velké míry právě na těchto jedinečných, talentovaných pracovnících. A oni proto vydělávají více než jejich manažeři.

Ženy a muži v ČR: Platové rozdíly jsou značné

Ženy si stále vydělají méně, než kolik by si vydělal muž na obdobné pozici. Kde je to lepší? Hlavně ve státní správě, tam je tento rozdíl menší. Na druhou stranu, ve vysokém managementu najdeme ženy pořád ještě jen zřídka. A když už je žena ve vysoké manažerské pozici, má zpravidla znatelně nižší plat. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky je průměrný plat žen o celých 20 % nižší než průměrný plat mužů. Aby si žena vydělala tolik, co muž za 1 rok, musela by pracovat ne 12, ale dokonce 14 a půl měsíce!

Možné příčiny

Z části jsou tyto rozdíly dány tím, že ženy častěji pracují v odvětvích, kde jsou platy obecně spíše nižší. Tak třeba celých 80 % pracovníků ve zdravotnictví jsou ženy. Ve školství tvoří ženy téměř 75 % zaměstnanců. Muži naopak převládají v odvětvích jako je věda a výzkum, obchod nebo marketing. V těchto odvětvích jsou muži dokonce na celých 75-95 % manažerských pozic. A kde jsou rozdíly v platech žen oproti platům mužů nejmenší? U soudkyň, psycholožek a u učitelek na základních školách.