Poplatek

Peněžní částka vybíraná jako odměna za službu.