Předčasné splacení

Splacení celé dlužné částky, tedy jistiny, úroků i příslušných poplatků, před koncem doby splatnosti.