Předkupní právo

Právo oprávněné osoby být prvním, komu je daná věc nabídnuta ke koupi.