PRIBOR

PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate), neboli pražská mezibankovní nabídková sazba. Úroková sazba používaná pro úvěry v mezibankovním sektoru. Od ní se odvíjí vývoj úroků u hypotečních úvěrů.