Příjem

Peněžní částka přijatá, například přijatá platba.