Rámcová smlouva

Smlouva obecně vymezující budoucí spolupráci a zjednodušující případné opakované operace.