Refinancování půjčky

Splacení již existující půjčky půjčkou novou, zpravidla za účelem sjednání výhodnějších podmínek pro dlužníka.