RPSN

Roční procentní sazba nákladů. Vyjadřuje v procentech podíl z dlužné částky, který musí dlužník zaplatit v průběhu jednoho roku. Musí v něm být kromě splátek jistiny započteny i úroky z jistiny a poplatky spojené se spravováním půjčky.