Ručitel

Osoba, která na sebe dobrovolně vezme povinnost uspokojit pohledávku věřitele, jestliže tak neučiní dlužník. Zpravidla se používá k zajištění úvěru a zvýšení důvěryhodnosti dlužníka.