Směnka

Cenný papír obsahující zákonem přesně stanovené údaje o závazku dlužníka a právu věřitele požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku.