Smlouva

Dohoda dvou nebo více stran, které souhlasí se vznikem práv nebo povinností stanovených ve smlouvě.