Solventnost

Schopnost fyzické nebo právnické osoby dostát svým finančním závazkům.