Splátka

Platba v předem stanovené výši určená k urovnání závazků dlužníka vůči věřiteli.