Spotřebitelský úvěr

Úvěr určený pro jednotlivce na nepodnikatelské účely, zpravidla nákup movitých věcí.