Upomínka

Výzva dlužníkovi, aby věřiteli uhradil dlužnou částku. Upomínka se zpravidla používá jen pro závazky, jejichž doba splatnosti už uběhla.