Úrok

Úrok je peněžitá odměna věřiteli za poskytnutí jistiny dlužníkovi na určitou dobu. Úrok můžeme chápat jako vyjádření hodnoty držení peněz po určitou dobu.