Úvěr

Právní vztah, ve kterém věřitel postoupí peněžní částku dlužníkovi na předem stanovenou dobu výměnou za navrácení jistiny navýšené o úrok.