Úvěrová smlouva, na co si dát pozor?

Zákon o úvěruJedním z kroků k tomu, abyste získali jakýkoliv úvěr, například půjčku od Zaimo, je i podpis smlouvy. Bez ní to nejde, ze zákona se jedná o povinnou náležitost. Samozřejmě takové ujednání by mělo bránit toho, co peníze půjčuje, ale především spotřebitele, kteří si půjčku berou. Na co si dát ve smlouvě před podpisem pozor?

V případě, kdy je celková částka čerpaných úvěrů vyšší než 4 999 Kč, je nutné uzavřít smlouvu platnými podpisy. Smlouvu o úvěru může uzavřít spotřebitel s bankou, nebo jinou finanční institucí, ale i dva podnikatelé mezi sebou. Pokud vás zajímá přesné znění, smlouvu upravuje zákon č. 513/1991 Sb. a obchodní zákoník v § 497 v následujících ustanoveních. Spotřebitelské úvěry pak upravují i jiná speciální ustanovení o spotřebitelských smlouvách, zejména zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Kdy smlouva platí?

Ve smlouvě je možné sjednat splacení úvěru jednorázově k určitému dni nebo v určité lhůtě, často se také využívá dohoda o splátkách za určité období, např. za měsíc.

Jak se ve smlouvě počítají úroky?

Výška úroků může být ve smlouvě definována různým způsobem, nejčastěji jako procentní sazba k určitému období (X % měsíčně/ročně…). Období a forma úroků však není nijak povinně definované, záleží na smluvních stranách, na čem se dohodnou.  Pokud si smluvní strany výšku úroku nesjednají ve smlouvě, platí, že je dlužník povinen zaplatit věřiteli úroky obvyklé (to jsou úroky bank v místě sídla dlužníka v době uzavření smlouvy).

Smlouva o úvěru nikdy nemůže být bezúročná, jednalo by se o smlouvu o půjčce podle občanského zákoníku.

Jak se stává smlouva platnou?

Pokud se smluvní strany shodnou alespoň na podstatných náležitostech smlouvy, kterými jsou závazek Věřitele na požádání poskytnout Dlužníkovi peněžní prostředky v určité výši a závazek Dlužníka prostředky vrátit a zaplatit sjednaný úrok, svůj souhlas stvrdí podpisem, smlouva platí.

Může si banka nebo finanční poskytovatel účtovat poplatky?

Věřitel, tedy banka nebo jiná finanční instituce si mohou účtovat jednorázový poplatek, ale pouze v případě, že je poskytování úvěru předmětem podnikání věřitele.

Jaké jsou povinné údaje?

Smlouva o spotřebitelském úvěru musí obsahovat základní náležitosti a to jsou:

 • druh spotřebitelského úvěru
 • kontaktní údaje smluvních stran (adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • doba trvání, celková výše spotřebitelského úvěru a podmínky jeho čerpání
 • úroková sazba, podmínky upravující použití této sazby
 • roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN), celková částka splatná spotřebitelem
 • výše, počet a četnost plateb, které má dlužník provést
 • veškeré poplatky vyplývající ze smlouvy
 • úroková sazba použitelná v případě opožděných plateb
 • požadavek na případné zajištění nebo pojištění,
 • informace o právu na odstoupení od smlouvy
 • informace o právu na předčasné splacení úvěru
 • informace o postupu v případě ukončení smluvního vztahu,
 • informace o možnosti mimosoudního řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra
 • označení příslušného orgánu dozoru

Přesné podmínky najdete například zde.

Smlouva o úvěruJak vypadá smlouva u Zaimo?

V případě, že se Zaimo čerpáte úvěr na 4 999 korun, i vy musíte uzavřít úvěrovou smlouvu, jak předepisuje zákon o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb. Plné znění rámcové smlouvy najdete zde. Snažili jsme se ji zpracovat co nejpřehledněji a nejjasněji, najdete tam tak přesné podmínky splácení, informace o případných poplatcích za prodlení, náležitosti týkající se ochrany vašich osobních údajů apod.

Jednotlivá smlouva o úvěru pak stanovuje přesné znění všech podmínek, které jste si sjednali, to znamená výši úvěru, dobu splatnosti, poplatek a RPSN. Pro každého jednotlivého klienta je tak vypracována individuálně.

Smlouvu můžete podepsat jednoduše elektronicky pomocí služby Echosign buď přímo na stránkách Zaimo.cz při registračním procesu, nebo v rámci speciálního emailu zaslaného na Vaši emailovou adresu.

Vaši individuální smlouvu obdržíte na svou emailovou adresu zadanou během registračního procesu ve formátu PDF s připojeným podpisem obou stran.

Mít u sebe smlouvu je samozřejmě velmi důležité, pokud jste z jakéhokoliv důvodu smlouvu na váš email nedostali, kontaktujte prosím neprodleně naše Zákaznické centrum telefonicky na 498 880 028 nebo prostřednictvím emailu info@zaimo.cz.