Úvěrový rámec

Maximální objem peněžních prostředků, které může klient čerpat prostřednictvím jednoho nebo více úvěrů.