Úvěruschopnost

Odhad pravděpobnosti, že dlužník nedostojí svým závazkům plynoucím z úvěru. V úvahu se při výpočtu bere mnoho faktorů, jako například kreditní historie.