Zaimo členem asociace pro odpovědné úvěrování

APNÚPůjčky od Zaimo se vyznačují několika charakteristikami. Jsou rychlé, sami si můžete nastavit dobu splácení a navíc vše probíhá kompletně online. Neméně důležitým faktem však je jejich férovost. Žádné skryté poplatky, poznámky psané drobným písmem nebo dodatečné náklady. Bohužel však na našem trhu působí několik společností, které tak zodpovědné nejsou a nebojí se klientům uvádět zavádějící informace, případně je zbytečně předlužovat. Aby zákazníci mohli bezpečné a zodpovědné poskytovatele úvěru odlišit od ostatních, vznikla v roce 2014 Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, zkráceně APNÚ, jejímž členem je Zaimo už od loňského léta.

Odpovědné úvěry a férové podmínky

Veřejná a nezávislá organizace má pomoci klientům zorientovat se na rychle se rozvíjejícím trhu poskytovatelů mikropůjček. Mezi její hlavní poslání patří utvářet pravidla zodpovědného úvěrování a vytváření co nejvstřícnějšího postoje ke spotřebitelům. Má tak chránit nejen samotné členy asociace, kteří podnikají na základě férových podmínek, ale především tu existuje pro samotné zákazníky. „Chceme veřejnosti napomoci k tomu, aby se lépe orientovala v nabídce krátkodobých mikropůjček, a chránit potenciální klienty před predátorským úvěrováním. Naším cílem je také zastupovat zájmy svých členů na trhu nebankovních úvěrových služeb v dialogu s dozorovými orgány, vládou a parlamentem,“ vysvětluje Kateřina Černovská předsedkyně představenstva APNÚ.

Hlavní cíle a aktivity asociace

Hlavními nástroji, jak chce asociace ideálního stavu docílit je příprava potřebné legislativy, spolupráce s dozorčími orgány, průzkum trhu a poskytování právní pomoci a poradenství. Kromě toho asociace pravidelně informuje veřejnost, média a organizuje odborná školení. Členové asociace se musí zavázat k dodržování určitých pravidel, mimo jiné že jejich smlouvy nebudou obsahovat žádné skryté poplatky, že budou dostatečně prověřovat schopnost žadatele splácet své závazky. Pokud dojde k neplnění závazků ze strany zákazníka, budou se chovat co nejvstřícněji, komunikovat s ním a společně se budou snažit najít co nejpřijatelnější řešení pro obě strany. Důležitým úkolem asociace je i vzdělávání veřejnosti v otázkách finanční gramotnosti. Cílem tak má být situace, kdy každý jedinec důkladně zvažuje všechny podmínky před uzavřením půjčky, je schopen objektivně posoudit svou situaci a uvážit, jestli mu daná půjčka může pomoci nebo ho spíše zavede do dlouhodobějších problémů se zadlužením. Měl by také vědět, jak se chovat v případě, když na splácení půjčky nemá, jaké jsou možnosti oddlužení nebo jak odvrátit exekuci či soudní spor.

Práva zákazníků na prvním místě

Členství v asociaci by tedy mělo být pro veřejnost zárukou, že úvěr od takové společnosti je bezpečnou cestou k řešení momentální finanční potřeby. Z toho důvodu vznikl také Etický kodex, kterým se všichni členové musí řídit a jehož pravidla jsou nad rámec zákonů platných v České republice. Obsahuje také dokument pojmenovaný „Práva zákazníka“, který celý kodex shrnuje do několika bodů, čili hlavních zásad. Členové asociace tak povinně:

  • nastiňují klíčové závazky poskytovatelů vůči zákazníkům;
  • popisují, jak poskytovatelé posuzují schopnost zákazníků splácet úvěr;
  • popisují, jak se poskytovatelé chovají k zákazníkům, kteří mají problémy se splácením úvěru;
  • vysvětlují, jak poskytovatelé kontaktují zákazníky a jak zákazníci mohou kontaktovat poskytovatele;
  • vysvětlují, kam se obrátit v případě, že se zákazník setká s problematickým chováním poskytovatele.

I Zaimo věří, že se členská základna bude nadále rozrůstat a bude tak na českém trhu stále více těch férových poskytovatelů, jenž se zákazníky nesnaží nijak oklamat. Pro bližší podmínky úvěrů od Zaimo se můžete podívat na naše Zásady odpovědného poskytování úvěrů nebo Rámcovou smlouvu.

Půjčky od Zaimo znamenají rychlost, když k vyplacení částky dochází už do 12 minut. Můžete si půjčit až 25 000 korun.  Dále si sami můžete nastavit dobu splácení, a to od dvou do dvanácti měsíců. Vše probíhá kompletně online, takže se vyhnete přebujelé byrokracii bank a vše si můžete vyřídit v klidu domova 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Autor: Adela Jelinkova