Změny v DPH – nová 10% sazba a co znamená

Na podzim roku 2014 bylo senátem schváleno zavedení nové, snížené sazby DPH ve výši 10%​. V platnost vstoupilo letos 1.ledna 2015​. Čeho se tato sazba týká a jaké bude mít její zavedení dopady?

Sazbová novela, která platí od 1.1.2015, zavádí třetí sazbu DPH​na dětskou výživu, tištěné knihy, mlýnské výrobky a léky​. Vstoupením v platnost se zároveň ruší jednotná sazba DPH 17,5% která byla plánovaná v rámci další novely na rok 2016.

 

Změny v DPH - nová 10% sazba a co znamenáV současné době tak daň z přidané hodnoty existuje ve třech sazbách:

1. základní sazba daně ve výši 21%,​které podléhá naprostá většina zboží a služeb.

2. první snížená sazba daně ve výši 15%,​které podléhají například cestovní kanceláře, telekomunikační služby nebo i služby reklamních agentur. Kompletní seznam je součástí druhé a třetí přílohy zákona o DPH.

3. druhá snížená sazba 10%,​které podléhají tištěné knihy, léky, mlýnské výrobky a dětská výživa. Detailní rozpis je součástí přílohy 3a.

Zboží podléhající nové sazbě DPH 10%

První skupinou, které se nové snížené zdanění týká je “počáteční a pokračovací kojenecká výživa​”, čímž se rozumí veškeré potraviny, které kojenec potřebuje v prvních měsících života. Pokračující výživa jsou poté různé přesnídávky a příkrmy, na které si kojenec postupně zvyká po přechodu z mateřského mléka. Zároveň se do této skupiny zahrnují i potraviny určené jako doplňkové k základní výživě malých dětí.

Druhou skupinou podléhající nejnižší 10% sazbě DPH jsou léky​. Kromě běžných léků do této skupiny patří také například očkovací látky, hormonální antikoncepce, radiofarmaka, prostředky pro rentgenová vyšetření a pro prevenci nemocí. Veterinární léky a vybavení​se také přesouvají do nejnižší kategorie 10% z původních 21%, kterými byly zatíženy dosud. Naopak dětské pleny, které byly v minulosti předmětem sporů, zůstaly v základní sazbě 21%.

Další skupinou v sazbě 10% jsou tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti a hudebniny,​mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy.

Poslední skupinou jsou mlynářské výrobky​z obilovin, luštěnin, brambor nebo jejich směsi. Dále slad, škrob, pšeničný lepek a opět směs těchto výrobků.

Jak se změna promítne do běžného života?

Jak se změna promítne do běžného života?

Změna u všech těchto výrobků by měla teoreticky znamenat, že se u všech takto postižených služeb a zboží sníží ceny​. Vzhledem k tomu, že zavedení nové sazby DPH je ale spojeno s administrativou navíc​, je málo pravděpodobné, že k těmto změnám cen dojde. Podniky si mohou samy vybrat, zda sníženým odvodem DPH navýší své zisky, nebo zda zlevní výrobky či služby.

Firmy změny v DPH pocítí zejména pokud podnikají v oblasti poskytování elektronických, telekomunikačních a vysílacích služeb. Zároveň se dotknou všech televizí a rádií​. V tomto případě se bude stanovovat výše DPH podle toho, ve kterých zemích subjekt působí​. V praxi to znamená, že pokud televize vysílá například do států Evropské unie, má povinnost se buď registrovat ve všech zemích, ve kterých působí (jako tomu bylo dosud), nebo danit v režimu tak zvaného jednotného správního místa​(one stop shop). To nově umožňuje odevzdat DPH bez nutnosti registrace v každé zemi zvlášť​– poskytovatel zboží nebo služeb odvádí daně pouze v České republice, finančnímu úřadu předá seznam všech států, ve kterých podniká, včetně správných sazeb DPH dle místních nároků a příslušný finanční úřad už poté kontaktuje své protějšky v zahraničí a dořeší zbytek náležitostí přímo s nimi.